ONDERHOUD & HERSTELLINGEN

M-Doors sectionale poorten, industriële rolluiken en rolhekken vragen niet veel onderhoud, maar afhankelijk van het gebruik moeten op geregelde tijdstippen toch enkele onderhoudsinterventies voorzien worden. Een regelmatig onderhoud voorkomt dat uw poort dienst weigert door een gebrek aan smering, ontregelde afstelling of versleten of defecte onderdelen.

M-Doors heeft een 24/7 service-dienst paraat staan voor onderhoud en snelle herstellingen. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen de types en merken van poorten en rolluiken die u heeft. Van een kras in een paneel tot volledig ‘ontwrichte’ systemen. Vooral wanneer de schade uw activiteiten stillegt kosten deze ongelukken u flink wat tijd en geld. Een snelle interventie is dan heel belangrijk.

Wij doen dit aan vaste “ALL-IN” prijzen zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

M-Doors maakt voor u een onderhoudsovereenkomst op maat van uw activiteiten en zorgt er voor dat u in regel blijft met de wettelijke verplichtingen die gelden bij het gebruik van sectionale poorten door werknemers.

Ons onderhoudsteam staat 24/7 voor u klaar.

Al onze monteurs zijn VCA gecertificeerd.

Onderhoudscontract

1. Producten voor preventief onderhoud

1.1 Onderhoud :

PosAantal stuksOmschrijving productBezoeken / JaarPrijs / Stuk / Beurt
1…..Sectionale poort…..
2…..Dockshelter…..
3…..Brandwerend rolluik…..
4…..Brandwerende sectionale poort…..
5…..Brandwerende schuifpoort…..

1.2 Contractwaarde :

De contractwaarde per jaar is inclusief arbeidsuren, reisonkosten, verbruik van servicemateriaal en milieutoeslag, excl. BTW. Vervanging van onderdelen zijn in de bovenvernoemde onderhoudsprijzen niet inbegrepen. Indien het onderhoud betreft aan bestaande producten is er bij de prijsstelling van uitgegaan dat er kundig en tijdig onderhoud gepleegd is tijdens de reeds verstreken onderhoudsperiode en dat daarmee de staat van onderhoud als normaal kan worden geacht.

1.3 Het onderhoud omvat :

– Smeren van de poort
– Controle balancering kabels en wielen
– Controle electrische bediening
– Controle veer en kabelbreuk beveiliging

2. Reparaties

Alle reparaties worden uitgevoerd binnen de 24u na uw oproep.

2.1 Reparaties Sectionale Poorten

Omschrijving productPrijs
Onderpaneel
Tussenpaneel
Kabel vervanging
Venster vervanging
Bumper vervanging
Slot vervanging
Handvat vervanging

* bovenvermelde bedragen zijn “ALL-IN” prijzen excl. BTW en reiskosten

2.2 Reparaties Rolluiken

Omschrijving productPrijs
Vervangen van 1 stuk onderlat van 3m breed
Vervangen van 1 stuk onderlat van 4m breed
Vervangen van 1 stuk onderlat van 5m breed
Vervangen van 1 stuk onderlat van 6m breed
Vervangen van 1 stuk tussenlat van 3m
Vervangen van 1 stuk tussenlat van 4m
Vervangen van 1 stuk tussenlat van 5m
Vervangen van 1 stuk tussenlat van 6m
Vervangen van veer
Vervangen van grendel
Vervangen van geleider

* bovenvermelde bedragen zijn “ALL-IN” prijzen excl. BTW en reiskosten

2.3 Reparaties Brandrolluiken RF 60’ type METACON

Omschrijving productPrijs
Sturing M-Tronic (voor alle brandmotoren)
Brandmotor voor poorten tot 10m2
Brandmotor voor poorten tot 18m2
Brandmotor voor poorten tot 40m2
Lamel voor poort van 3m breed
Lamel voor poort van 4m breed
Lamel voor poort van 5m breed
Lamel voor poort van 6m breed
Onderstrip voor poort van 3m breed
Onderstrip voor poort van 4m breed
Onderstrip voor poort van 5m breed
Onderstrip voor poort van 6m breed
Geleider voor poort van 3m hoog
Geleider voor poort van 4m hoog
Geleider voor poort van 5m hoog
Geleider voor poort van 6m hoog

* bovenvermelde bedragen zijn “ALL-IN” prijzen excl. BTW en reiskosten

4. Reiskosten tarief

* zie onze “ALL-IN” prijs
Voor diensten niet omschreven in dit onderhoudscontract geldt volgende tarief : € 0,95 /km excl. BTW

5. Uurloon tarieven

– Daguur (maandag t/m vrijdag tussen 8u00 en 17u00) : 40,- € /manuur
– Nachtuur : 62,- € /manuur
– Zon- feestdagen : 84,- € /manuur

6. Overige Bepalingen

6.1 Het onderhavig contract voor preventief onderhoud wordt aangegegaan voor een periode van tenminste 36 achtereenvolgende kalendermaanden.

6.2 Het preventief onderhoud zal worden gefactureerd nadat het onderhoud is uitgevoerd.

6.3 De geleverde/verbruikte onderdelen en extra benodigde arbeidsuren om deze onderdelen te vervangen zullen tegen de geldende tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.

6.4 Bij berekening van de onderhoudsprijzen zijn wij ervan uitgegaan dat het preventief onder-houd vanaf de aanvang aansluitend kan plaatsvinden en niet gestagneerd kan worden door derden. Extra wachturen die ontstaan door stagnatie door derden zullen door ons tegen de geldende tarieven op basis van nacalculatie aan de klant in rekening worden gebracht.

6.5 De betalingstermijn is 100% netto, na factuurdatum binnen 30 dagen (netto). Bij overschrijding van deze betaaltermijn brengen wij de klant 3% rente per maand in rekening.

6.6 Het preventief onderhoud wordt uitgevoerd op normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) en tijdens de normale werkuren (tussen 8u00 en 17u00). Indien op verzoek van de “Klant” het preventief onderhoud wordt uitgevoerd buiten deze tijdstippen dan gelden de voorgaande tarieven.

6.7 Dit contract moet worden opgezegd 3 maanden voor de vervaldag door één van de partijen, zoniet wordt deze automatisch terug verlengd voor dezelfde periode.